Center for Public Policy Studies

Wykład Marka Kwieka „The Globalization of Science: The Increasing Power of Individual Scientists?” wygłoszony na Uniwersytecie w Oxfordzie dyskutowany w „Times Higher Education”!

czerwiec, 2021

Marek Kwiek’s lecture at the Center for Global Higher Education (CGHE) of Oxford University was discussed in „Times Higher Education”, a leading global higher education journal.

The Oxford seminar was about „The Globalization of Science: The Increasing Power of Individual Scientists?„.

The THE discussion „Research funding under threat from globalisation, academic warns. Polish professor warns of increasing ‘tension’ between national research funding and global science is here.

Times Higher Education