Center for Public Policy Studies

Pracownicy

Director

mkwiek

Professor Marek Kwiek


Program Coordinator

s200_krystian.szadkowski

Dr. Krystian Szadkowski

Projects: EDUWEL, UNI-MAESTRO, FLAGSHIP, MASTER, EXCELLENCE, USTAWA 2.0


Collaborating Scholars (Past and Ongoing Projects)

juchacz

Dr. hab. Piotr W. Juchacz

(WORKABLE, EDUWEL, NORPOL)

da

Dr. hab. Dominik Antonowicz 

(EXCELLENCE, USTAWA 2.0,
UNI-MAESTRO, EUROAC, NORPOL) 

Karolina M. Cern

Dr. hab. Karolina M. Cern

(EDUWEL)

koscielniak

Dr. Cezary Kościelniak 

(BORDERUNI)

shaw

Dr. Marta Shaw 

(MASTER)

czarnecki

Krzysztof Czarnecki, MA

(MASTER)

roszka

Dr. Wojciech Roszka

(EXCELLENCE, UNI-MAESTRO)

Dr. hab. Joanna Wolszczak-Derlacz

(EXCELLENCE, USTAWA 2.0)

illieva

Dr. Petya Ilieva-Trichkova 

(EDUWEL, UNI-MAESTRO)

ribeiro

Dr. Sofia Ribeiro

(EDUWEL)

brdulak

Professor Jakub Brdulak

(USTAWA 2.0)

hulicka

Dr. Maria Hulicka

(USTAWA 2.0)

jedrzejewski

Dr. Tomasz Jędrzejewski

(USTAWA 2.0)

kowalski-1

Robert T. Kowalski, MA

(USTAWA 2.0)

Professor Emanuel Kulczycki

(EXCELLENCE, USTAWA 2.0)

szot

Dr. Adam Szot

(USTAWA 2.0)