Center for Public Policy Studies

Dr. hab. Emanuel Kulczycki

kulczyckidoktor filozofii, członek EvalHum-Promoting Humanities and Social Sciences Research­ – europejskiej sieci badaczy ewaluacji nauki z siedzibą w Rennes. Członek rzeczywisty International Communicology Institiute w Waszyngtonie. Pełni funkcję przewodniczącego V kadencji Rady Młodych Naukowców.