Center for Public Policy Studies

Dr Adam Szot

szot doktor nauk prawnych. Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz wiceprzewodniczący Rady Młodych Naukowców IV kadencji. Ekspert ds. jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspert formalno-prawny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pełnił funkcję Rzecznika Praw Studenta.