Center for Public Policy Studies

Dr. Cezary Kościelniak

koscielniak

Contact:

Poznan University
Center for Public Policy Studies / Institute of Culture Studies
ul. Szamarzewskiego 89
60-569 Poznan, Poland

e-mail:cezkos@amu.edu.pl

Tenure adjunct
Institute of Culture Studies / Center for Public Policy, Department of Social Sciences, Adam Mickiewicz University

Education

 • 2000-2007 – Ph.D. candidate, 2007 – Ph.D. degree at Institute of Philosophy in Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University
 • 1995-2000 – MA degree on Philosophy, Adam Mickiewicz University

Professional/research experience

Employment history

 • 2008-Present – Center for Public Policy at Adam Mickiewicz University
 • 2008-Present – Institute of Culture Studies at Adam Mickiewicz University
 • 2006-2008 – Ministry of Science and Higher Education, Warsaw

Main Projects

 • Since 2011 – leader of the research project: Innowacyjne instytucje wiedzy. “Uniwersytet przedsiębiorczy” w kontekście rozwoju regionalnego i wzrostu dobrobytu (Innovative knowledge institutions. “Entrepreneurial university” in the context of regional development and rising of welfare)
 • Since 2010 – BorderUni: From German-Polish Border Space to the European Higher Education Space: Institutional Learning within Transborder University Coopeartion and its Contribution to European Integration, The Polish-German Foundation for Science, Researcher
 • Since 2010 – Strategy of Poznan Agglomeration, the role of art higher education and culture institution in Poznan Agglomeration
 • 2010 – Strategy of Culture for Wielkopolska Province, creating a strategy of art higher education for Office of Marshall of Wielkopolska Province, Poznan
 • Since 2009 – participation in program Education for Development, provided by Foundation Pro Publico Bono in Cracow
 • 2000-2007 – secretary and researcher of project Ethical, Social and Medical Problems of Contemporary Medicine, Adam Mickiewicz University and Medical University in Poznań

Publications

Books

 • Wolność, równość, uniwersytet (Freedom, Equality, University), in PL and EN, (Coeditor with Jarosław Makowski), Instytut Obywatelski, Warszawa 2011
 • Nowe krytyki Kościoła (New criticism toward Church), Aureus&Collegium Civitas Press, Kraków 2010
 • Ist die Identitaet Europas moeglich?, (Coeditor), Logos Verlag, Berlin 2003

Recent papers

 • Uniwersytet i aktywizm studencki wobec obywatelskiego nieposłuszeństwa, in: C. Kościelniak, J. Makowski:Wolność, równość, uniwersytet, Warszawa 2011
 • Transformacje regionalnej dynamiki artystycznego szkolnictwa wyższego. Przypadek Wielkopolski (Transformations of regional dynamics of art higher education. The case study of Wielkopolska),
  in: Człowiek i Społeczeństwo, Poznań 2011
 • Awangarda czy bunt? Wokół sporów o aktualną polską sztukę (Avant-gard or mutiny? A discussion about Polish contemporary art), in: Bunt i Reforma, ed. G. Osika, Kraków 2011
 • New Institutional Tasks in Arts Higher Education, in: Culture Institutions in Crisis Time, Poznań 2009
  (in Polish, pp. 167 – 178)
 • How the Public Philosophy Can Help Polish Higher Education Policy? About “Bolonization” and Internationalization of Polish Higher Education Area, in: Democratic Education, ed. K. Cern, P. Juchacz,
  E. Nowak, Poznań 2009 (in Polish, pp. 225 – 240)
 • Leopold Tyrmands ‘Diary 1954’. Remarks about Philosophy of Coercion, in: Faces of Communist Captivate. Between Science and Literature, ed. K. Brzechczyn, Poznań 2009, (in Polish, pp. 113 – 120)

Newspaper articles

 • Wolność akademicka i jej krytycy, in: Rzeczpospolita newspaper, 2 October 2011
 • Uniwersytet musi ryzykować, in: Gazeta Wyborcza newspaper, 25 May 2011
 • The University Have to be Entrepreneurial, in: Gazeta Wyborcza newspaper, 24 Nov. 2009
 • Academies of Fine Arts in Polish higher Education Area, in: Forum Akademickie, Feb. 2009
 • Pedestal of Virtues and Tribunal of Lairs, in: Gazeta Wyborcza newspaper, Oct. 2005