Center for Public Policy Studies

Prof. UMK dr. hab. Dominik Antonowicz

dantonowicz

Contact:

ul. Fosa Staromiejska 1a, Toruń
room 218
phone: 56 611 36 40

e-mail:dominik.antonowicz@umk.pl

Education

 • 2016 – doktor habilitowany
 • 2005 – doktor nauk humanistycznych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika.  Tytuł rozprawy: “Plus ratio quam vis… Modele polityki rządowej wobec uniwersytetów”
 • 2001-2002 Birmingham University (Master of Art, Public Management)
 • 1996-2001 Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Magister Socjologii)
 • 1992-1996 IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Professional experience

 • zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UMK
 • członek zespołu ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw reformy oświaty i nauczania akademickiego
 • adiunkt – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Socjologii
 • niezależny analityk (oraz kierownik projektów) pracujący dla firmy badawczej ASM
 • niezależny analityk pracujący dla Fabian Society w Londynie (2000-2001)
 • doradca I Wicewojewody – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy (2000-2001)

Awards and scholarships

 • Laureat konkursu “Stypendia dla młodych uczonych” organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2006.
 • Laureat nagrody II stopnia JM Rektora UMK (2006)
 • Laureat nagrody III stopnia JM Rektora UMK (2005)
 • Cheveing Scholarship – stypedium przyznane przez Foreign and Commonwealth Office w Londynie na odbycie rocznych studiów magisterskich w Birmignham University.
 • Nagroda najlepszego absolwenta w School of Public Policy w Birmingham University przyznana za szczególne osiągnięcia badawcze.
 • Nagroda najlepszego studenta Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 1999/2000
 • Wpis do Złotej Księgi Wydziału Humanistycznego za rok akademicki 1999/2000

Scientific interests

 • szkolnictwo wyższe
 • społeczeństwo wiedzy
 • sport oraz kibice
 • teoria i praktyka polityki

Key publications

 • Antonowicz, D. Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń, UMK ISBN 978-83-231-3458-9
 • Antonowicz, D., Jongbloed B., 2015, University governance reform in the Netherlands, Austria and Portugal. Lessons for Poland, Warszawa, EY. ISBN 978-83-912434-1-1
 • Antonowicz, D., Kossakowski R., Szlendak, T. 2015, Aborygeni i konsumenci.  O kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie, Warszawa: IFIS PAN. ISBN 978-83-7683-103-9
 • Grodecki, M. Antonowicz, D., 2015, “Zachodni wiatr wieje…” Polscy kibice i polityka modernizacji kraju w latach 1989-2012, w : Radosław Kossakowski i inni,   Modern Futbol i Świat Kibiców, Pszczółki: Oribis Exterior , 199-226.
 • Wincławski W. Antonowicz, D., (red.)., 2015, Wolność, herbata i książki. Książka jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin profesora Piotra Hübnera. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Antonowicz, D., 2015. Lost opportunity? The Bologna Process in Poland, Journal of the European Higher Education Area, 3, 95-110.
 • Antonowicz, D. 2015. Digital players in the analogue world ? w: Jongbloed B., Vossensteyn H., Access and Expansion Post-Massification Opportunities and Barriers to Further Growth in Higher Education Participation, Rouledge, London, 63-82
 •  Antonowicz, D., 2015, O nieoczekiwanych konsekwencjach procesu ekspansji szkolnictwa wyższego, „Nauka” 4, 145-159
 • Antonowicz, D. Szlendak, T. Kossakowski R., 2015, Flaming flares, football fanatics and political rebellion. Resistant youth cultures in late capitalism. [w:] Matthias Schwartz, Heike Winkel (red). Eastern European Youth Cultures in a Global Context. Palgrave Publishers, 131-144.
 • Pinheiro, R. Antonowicz, D., 2015, Opening the gates or coping with the flow? Governing access to higher education in Northern and Central Europe, Higher Education, 70, 299-313.
 • Smużewska, M. Wasielewski, K. Antonowicz, D., 2015, „Niepowodzenia w studiowaniu z perspektywy uczelni i studentów.”, „Edukacja”, 4: 133-150.
 • Antonowicz, D. 2014. Pan Miyagi i transformacje szkolnictwa wyższego, „Kultura i Edukacja”, 4:315-331.
 • Szlendak, T. Kossakowski, R. Antonowicz, D., Sipińska-Małaszyńska, M. 2014, Stadiony piątej generacji jako „maszyny do życia”, Prakselologia, 155, 231-259.
 • Antonowicz, D. Pinheiro, R. Smużewska, M. 2014., The Changing Role of Students’ Representation in Poland: An Historical Appraisal., Studies in Higher Education, 39 (3), 470-484.
 • Kwiek, M. Antonowicz, D., 2014, The Changing Paths in Academic Careers in European Universities: Minor Steps and Major Milestones, w: Fumasoli T., Goastellec G., Kehm B. (red.), Academic Careers in Europe – Trends, Challenges, Perspectives. Dordrecht, Springer, 41-68.
 • Pinheiro, R. Antonowicz, D., 2014, I am tired of reading history. Now I want to make it!
  A historical incursion of the campus as a social space for wider societal reforms, w: M. Klemenčič, S.Bergan and R. Primožič (red.): Student engagement in Europe: society, higher education and student governance. The Council of Europe, 67-83.
 • Antonowicz, D., 2013, External Influences and Local Responses, w: Egron-Polak E., Kohler J., Sjur B. i Purser L. (red.) Leadership and Governance in Higher Education. Handbook for Decision-makers and Administrators. Berlin: RAABE Academic Publishers, vol. 3, 59-77.
 • Antonowicz, D., Brzeziński J., 2013, Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017, Nauka, (4), 51-85.
 • Kwiek M., Antonowicz D., 2013, Academic Work, Working Conditions and Job Satisfaction. Teichler U., Höhle E., (red.), The Work Situation, the Views and the Activities of the Academic Profession: Findings of a Questionnaire Survey in Twelve European Countries. Dordrecht: Springer, 37-55.
 • Antonowicz, D., 2013, The challenges for the research on higher education in Poland, Człowiek i Społeczeństwo, XXXV(1), 161-179.
 • Antonowicz, D. Szlendak T. Kossakowski R., 2012, Piłkarz jako marka i peryferyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu. „Kultura i Społeczeństwo” LVI(3), 3-26.
 • Kossakowski, R. Szlendak. T. Antonowicz, D., 2012, Piłka nożna w uścisku rynku? Społeczne konsekwencje komercjalizacji futbolu w narracjach kibiców Lechii Gdańsk i FC Twente. Kultura i Edukacja, 3, 216-242.
 • Antonowicz, D., 2012, Europe 2050. New Europeans and Higher Education, w: Kwiek M., I Kurkiewicz A., (red.), The Modernisation of European Universities. Cross- National Academic Perspective. Peter Lang: Frankfurt am Main, 113-127
 • Antonowicz, D., 2012, External Influences and Local Responses. Changes in Polish Higher Education 1990-2005, w: Kwiek M., Maassen P., (red.), National Education Reforms in a European Context. Comparative Reflections on Poland and Norway. Frankfurt: Peter Lang. 87-111.
 • Antonowicz, D. 2012, Problem interdyscyplinarności na przykładzie rozwoju oraz instytucjonalizacji badań nad szkolnictwem wyższym, w: Chmielewski, A. Dudzikowa M., Grobler, A. Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności, Kraków: Impuls, 311-337.
 • Kossakowski, R. Antonowicz, D. Szlendak, T., 2012, Duszący dym odpalonych rac. O wyzwaniach w etnografii subkultury kibiców piłkarskich, Przegląd Socjologii Jakościowej VIII(3): 6-29.
 • Antonowicz, D. Szlendak T. Kossakowski R, 2011, Ostatni bastion anty-konsumeryzmu? Kibicie industrialni w dobie komercjalizacji sportu, Studia Socjologiczne, 3, 113-140.
 • Antonowicz D., Gorlewski B., 2011, Demograficzne Tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Raport. Instytut Sokratesa, Warszawa.
 • Antonowicz, D. 2011. Doświadczenia ewaluacji badań naukowych w Wielkiej Brytanii w kontekście funkcjonowania Research Assesment Exercise 2008, Kultura i Edukacja, 81(2), 158-173.
 • Antonowicz, D., 2010, Tough Love, Kultura i Edukacja, 5(79), 44-58.
 • Cremonini, L. Antonowicz, D., 2009, In the Eye of the Beholder: Conceptualizing Academic Attraction in the Global Higher Education Market, European Education (EUE)”, 41(2), 52-74.
 • Antonowicz, D. Wrzesiński Ł., 2009, Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii, Studia Socjologiczne, 1(192), 115-150.
 • Simonova, N. Antonowicz, D., 2006., Czech and Polish Higher Education – from Bureaucracy towards Market Competition, Czech Sociological Review, 42(3), 517-537.
 • Antonowicz, D., Borowicz R., 2006, Higher Education in Poland: the Meaning of the Human Factor, Kultura i Edukacja, 4, 14-31.
 • Antonowicz, D. Krawczyk, M. Walczak, D, 2011, Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce 2010-2020, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(37), 87-106.
 • Antonowicz, D., 2009, Między tradycją a nowoczesnością, Przegląd Pedagogiczny, 32: 9-21.
 • Antonowicz, D., 2007, Digital players in the analogue world. Overeducation in the Polish society, w: Krzysztof Leja (red.), Management issues in knowledge-based university. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 21-24.
 • Antonowicz, D., 2006, Oferta edukacyjna i szkoleniowa w województwie kujawsko-pomorskim, Sojak R. i Szlacha J. (red.), Unkierunkowany rozwój albo dryf, Toruń: Wydawnictwo UMK. s. 167-205.
 • Antonowicz, D. Ziemkowski M., 2006, Etyka protestancka i duch kapitalizmu…. sto lat później w: Ryszard Paradowski (red.) Dylematy kultury współczesnej, Warszawa: Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersystu Warszawaskiego, 255-269.
 • Antonowicz, D., 2005, Uniwersytet przyszłości – modele polityki i wyzwania, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Antonowicz, D. 2005, Lost highway. Polish Higher Education at Change w: Vladislav Machacek (ed.) Centre of Central European Youth Research, Trnava University Press, s. 61-72