Center for Public Policy Studies

Dr hab. Jakub Brdulak

brdulakprofesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Instytut Kapitału Ludzkiego. Przewodniczący Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia przy KRASP oraz członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.