Center for Public Policy Studies

Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz

 wolszczakdoktor habilitowany nauk ekonomicznych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Kierowniczka projektów badawczych Ernst & Young w ramach programu Sprawne Państwo oraz w programie MNiSW Mobilność Plus.