Center for Public Policy Studies

Dr Maria Hulicka

hulickadoktor nauk ekonomicznych. Pracowniczka doradcza na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi własną kancelarię audytorską. Pełniła funkcję kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dyrektora finansowego – Członka Zarządu w spółkach Grupy Exbud Skanska S.A.