Center for Public Policy Studies

Dr Tomasz Jędrzejewski

jedrzejewskiasystent, adiunkt. Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Wyższej Szkole Biznesu w Pile. Obecnie starszy wykładowca w katedrze Prawa Administracyjnego i zastępca kanclerza UMK w Toruniu.