Center for Public Policy Studies

Prof. UAM dr. hab. Karolina M. Cern

Karolina M. Cern

Contact:

Associate Professor, Karolina M. Cern, Ph.D., Habili.
Chair of Ethics,
Department of Philosophy, Faculty of Social Sciences
Adam Mickiewicz University (AMU)
Ul. Szamarzewskiego 89C;
60-568 Poznań
+48 618292280
E-mail: cern@amu.edu.pl

Title:               

 • 2014 – Doctor Habilitated

Hold Positions:

 • 2016 – Present: Deputy Director for Research and International Cooperation, Department of Philosophy, AMU
 • 2015 – 2016 Acting Deputy Director for Research and International Cooperation, DPHIL
 • 2014 – Present: Associate Professor, Chair of Ethics, AMU;
 • 2014 – Present: Coordinator of ERASMUS+ Programme (in the Department of Philosophy)
 • 2007 – Present: Secretary of the Commission of Philosophy at the Poznań Society of Friends of Arts and Sciences;
 • 2012 – Present: Scientific Secretary of the Center for the Theory and Philosophy of Human Rights (CENHER); University of Lodz, Poland (http://www.wpia.uni.lodz.pl/cenher/ ).

Work:                       

 • 2005 – Present: Department of Philosophy, Faculty of Social Sciences, Chair of Ethics, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland;
 • 2004 XII – 2009 I; Assistant Professor, Chair of Philosophy and Business Ethics, Institute of Economy and Management, Szczecin University of Technology;
 • 2009 I – 2009 IX; Assistant Professor, Chair of Philosophy and Business Ethics, Institute of Economy and Management, West Pomeranian University of Technology, Szczecin;
 • 2009 IX – 2010 IX; Assistant Professor, Chair of Managerial and Engineering Economy, Faculty of Economy, West Pomeranian University of Technology, Szczecin.

Scientific career

Awards

 • 2015 – Rector’s Award for scientific work
 • 2010 – Rector’s Award for scientific work
 • 2008 – Rector’s Award for scientific work

Employment history

 • 2012 – Present – Member of the Center for the Theory and Philosophy of Human Rights (CENHER), University of Łódź, Łódź, Poland
 • 2012-VII – 2013-VI – Visiting Research Associate, Institute of Education, University of London
 • 2011 – Present – Member of the IVR – Polish Section (Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie, International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy)
 • 2008 – Present – Member of the Center for Public Policy Studies (CPPS), UAM, Poznań, Poland
 • 2007 – Present – Secretary of the Commission of Philosophy, The Poznań Society of Friends of Arts and Sciences (PTPN)
 • 2005 – Present – Assistant Professor, Chair of Ethics, Adam Mickiewicz University, Faculty of Social Sciences, Department of Philosophy (IF UAM), Poznan, Poland
 • 2004 – Present – Member of The Poznań Society of Friends of Arts and Sciences (PTPN), Commission of Philosophy

Scientific degrees

 • 2014 – Habilitation degree in humanities / field: philosophy / specialisation: philosophy of law
 • 2004 – Ph.D. degree (summa cum laude)
 • 1999 – MA degree (summa cum laude)

Publications:

Monographs

 1. Karolina M. Cern, The Counterfactual Yardstick. Normativity, Self-Constitutionalisation and the Public Sphere, Peter Lang Edition, Dia-Logos Series, Frankfurt am Main, 2014, pp. 315; ISBN 978-3-631-65488-0.
 2. Ewa Nowak, Karolina M. Cern, Ethos w życiu publicznym [Ethos in Public Life], PWN, Warszawa, 2008, reprinted 2011; pp. 412; ISBN 978-83-01-15402-8.
 3. Karolina M. Cern, Koncepcja czasu wczesnego Heideggera, [The Early Heidegger’s Conception of Time], Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2007, pp. 260 (Monograph based on my doctoral thesis defended in 2004); ISBN 978-83-7092-092-0.

11 edited volumes:

 1. Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht, Karolina M. Cern (eds.), The Principle of Equality, Series: Jurysprudencja, Łódź 2016.
 2. Filozofia Publiczna & Edukacja Demokratyczna / Public Philosophy & Democratic Education, Vol. 3, N 1 (2014): Special Issue Titled: „Kwestie publicznego zainteresowania”/ “Public Concerns”, Eds. Karolina M. Cern, Ewa Nowak.
 3. Filozofia Publiczna & Edukacja Demokratyczna/ Public Philosophy & Democratic Education, Vol. 3, N 2 (2014): Special Issue Titled: “Sfera publiczna: pomiędzy prawem a moralnością” / “Public Sphere: Between Law and Morality”, Eds. Tomasz Bekrycht, Karolina M. Cern, Ewa Nowak
 4. Zirk-Sadowski Marek, Wojciechowski Bartosz, Cern Karolina M. (eds.), Towards the Recognition of Minority Groups: Legal and Communication Strategies, Ashgate, Farnham, 2014.
 5. Wojciechowski Bartosz, Juchacz Piotr W., Cern Karolina M. (eds.), Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2013.
 6. Cern Karolina M., Juchacz Piotr W., Wojciechowski Bartosz (eds.), Whose Reason or Reasons Speak Through Constitution?, Special Issue of the International Journal for the Semiotics of Law, Vol. 25, No. 4, 2012.
 7. Cern Karolina M., Nowak Ewa, Juchacz Piotr W. (eds.), Etyka życia publicznego [Ethics of Public Life], Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2009.
 8. Cern Karolina M., Nowak Ewa, Juchacz Piotr W. (eds.), Edukacja demokratyczna [Democratic Education], Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2009.
 9. Cern Karolina M., Kozłowski Roman (eds.), Etyka a współczesność [Ethics and the Present], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007.
 10. Cern Karolina M., Kozłowski Roman (eds.), Filozofia Fryderyka Nietzschego [Friedrich Nietzsche’s Philosophy], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006.
 11. Cern Karolina M., Kozłowski Roman (eds.), Prawo – Władza – Suwerenność [Law – Power – Sovereignty], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004.

Selected papers:

A) Publications in scientific journals included in the Web of Science (Wos) or the European Reference Index for the Humanities (ERIH):

 1. Karolina M. Cern, Bartosz Wojciechowski, „Święty Graal dziedzictwem przyszłości, czyli o poszukiwaniu wspólnej kultury prawnej w praźródłach prawa unijnego” [„Saint Graal as a Heritage of the Future, or in Search on the Common Legal Culture in Origins of Union Law”], PRINCIPIA, Vol. LVII-LVIII, November 2013, pp. 185-210.
 2. Piotr W. Juchacz, Karolina M. Cern, Ewa Nowak, „Filozofia publiczna: realistyczna utopia, dynamiczne instytucje i deliberujący obywatele” [„Public Philosophy: Realistic Utopia, Dynamic Institutions and Deliberating Citizens”], PRINCIPIA, Vol. LVII-LVIII, November 2013, pp. 5-22.
 3. Karolina M. Cern, Bartosz Wojciechowski, „O koniecznych związkach między dyskursem prawnym a moralnym” [„On Necessary Relations between Legal and Moral Discourse”], PRINCIPIA, Tom LIV-LV, October 2011, pp. 191-221.

B) List of publications issued in other scientific journals

 1. Karolina M. Cern, article-review (35 000 characters): “The Future of Europe. Democracy, Legitimacy and Justice after the Euro Crisis, eds. Serge Champeau, Carlos Closa, Daniel Innerarity, Miguel Poaires Maduro, Rowman & Littlefield, London-New York 2015”, Przegląd Sejmowy, Vol. 6/2016, pp. 201-210.
 2. Karolina M. Cern, “Jak rozumieć rolę konstytucji we współczesnym społeczeństwie demokratycznym?” [How to Understand the Role of the Constitution in the Contemporary Democratic Society?], Studia Prawno-Ekonomiczne [Studies in Law & Economics], Vol. 101/2016.
 3. Karolina M. Cern, “On the Intrinsic Correlation Between Public Legitimation of Democratic Law and Discursive Competencies of Citizens”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna / Public Philosophy & Democratic Education, Vol. 3, No. 2, pp. 57-67.
 4. Piotr W. Juchacz, Karolina M. Cern, „In Defence of the Diversity of Faculty Talents”, Człowiek i Społeczeństwo [Man and Society], Vol. XXXV, No. 1 (2013), pp. 219-236.
 5. Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Bartosz Wojciechowski, “Whose Reason or Reasons Speak Through the Constitution? Introduction to the Problematics”, International Journal for the Semiotics of Law, Vol. 25, No. 4, 2012, pp. 455-463.
 6. Karolina M. Cern, „Wspomnienie o Profesorze Romanie Kozłowskim” [Recollections of Professor Roman Kozłowski], Sofia, Nr 8/2008, pp. 387-389 (a longer biographical note based upon my previously issued entry).

C) Chapters in collected volumes

 1. Karolina M. Cern, Bartosz Wojciechowski, Tomasz Belkrycht, “Introducing a map of (in)equalities”, in: Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht, Karolina M. Cern (eds.), The Principle of Equality, Series: Jurysprudencja, Łódź 2016.
 2. Karolina M. Cern, Bartosz Wojciechowski/ „The Holy Grail as the Heritage of the Future – on the Search for a Common Legal Culture in Presources of the EU Law”, in: Roman Hauser, Marek Zirk-Sadowski, Bartosz Wojciechowski, The Common European Constitutional Culture, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2016, pp. 31-53.
 3. Karolina M. Cern, “Refleksyjność w koncepcji sfer publicznych Jürgena Habermasa” [Reflexivity in Jürgen Habermas’ Conception of Public Sphere], in: Krzysztof J. Kaleta, Paweł Skuczyński (eds.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania [Reflexicty in Law. Contexts and Applications], Wydawnictwo Uniwersystetu Warszawskiego, Warszawa 2015, pp. 53-85.
 4. Karolina M. Cern, „On the Constructivist Premise of Constitutional Patriotism as a Normative Idea”, in: Zirk-Sadowski Marek, Wojciechowski Bartosz, Cern Karolina M. (eds.), Towards the Recognition of Minority Groups: Legal and Communication Strategies, Ashgate, Farnham, 2014, pp. 221-236.
 5. Karolina M. Cern, Bartosz Wojciechowski, „Sprawa Kücükdeveci a poszukiwanie wspólnej kultury prawnej w praźródłach prawa unijnego” [The Kücükdeveci Case and the Search on the Common Legal Culture in Origins of Union Law], in: Janina Czapska, Michał Dudek, Mateusz Stępień (eds.), Wielowymiarowość prawa [Complexity of Law], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2014, pp. 249-268. The article is a shorter and slightly changed version of the article: Karolina M. Cern, Bartosz Wojciechowski, „Święty Graal dziedzictwem przyszłości, czyli o poszukiwaniu wspólnej kultury prawnej w praźródłach prawa unijnego”, PRINCIPIA, Vol. LVII-LVIII, November 2013, pp. 185-210.
 6. Karolina M. Cern, “Is a Construction of Lifeworlds Possible?”, in: Ewa Nowak, Dawn Schrader, B. Zizek (eds.), Educating Competencies for Democracy, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2013, pp. 265-278.
 7. Karolina M. Cern, Bartosz Wojciechowski, “Postmetaphysical Approach to Moral Autonomy and Justification of the Thesis of the Necessary Relations between the Legal and Moral Discourse”, in: Bartosz Wojciechowski, Piotr W. Juchacz, Karolina M. Cern (eds.), Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2013, pp. 11-43. An English and slightly changed version of the article: Karolina M. Cern, Bartosz Wojciechowski, „O koniecznych związkach między dyskursem prawnym a moralnym” [„On Necessary Relations between Legal and Moral Discourse”], PRINCIPIA, Tom LIV-LV, October 2011, pp. 191-221.
 8. Karolina M. Cern, “Boyer’s Four Domains of Scholarship Critically Reassessed”, in: Tadeusz Buksiński (ed.), Identities and Modernizations, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2013, pp.101-126.
 9. Karolina M. Cern, “Jürgena Habermasa koncepcja sfery publicznej – komunikacyjne kształtowanie opinii oraz woli obywateli, czyli idea samokonstytucjonalizacji” [”Jürgen Habermas’s Conception of the Public Sphere—Communicative Opinion- and Will-Formation of Citizens, or the Idea of Self-Constitutionalisation”], in: Piotr Orik, Krzysztof Przybyszewski (eds.), Filozofia a sfera publiczna [Philosophy and the Public Sphere], Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań, 2012, pp. 341-358.
 10. Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, “Post-Metaphysically Constructed National and Transnational Public Spheres and Their Content”, in: Tadeusz Buksiński (ed.), Religions in the Public Spheres, Peter Lang Verlag, Dia-Logos Series, Frankfurt am Main, 2011, pp. 153-172.
 11. Karolina M. Cern, Bartosz Wojciechowski, „O koniecznych związkach pomiędzy dyskursem prawnym a moralnym” [„On Necessary Relations between Legal and Moral Discourse”], in: Jerzy Zajadło (ed.), Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa [The Heritage and the Future. Contemporary Problems of the German Philosophy of Law], Contemporary German Philosophy of Law Series, Vol. III, Arche, Gdańsk, 2010, pp. 74-108 (The article was also published in Principia).
 12. Karolina M. Cern, “W poszukiwaniu źródeł moralności instytucjonalnej” [In Research on Sources of Institutional Morality], in: Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Ewa Nowak (eds.), Etyka życia publicznego [Ethics of Public Life], CoOpera Series, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2009, pp. 137-162.
 13. Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Ewa Nowak, „O etyce życia publicznego” [„On Ethics of Public Life”], in: Karolina M. Cern, Ewa Nowak, Piotr W. Juchacz (eds.), Etyka życia publicznego [Ethics of Public Life], Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2009, pp. 7-10.
 14. Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Ewa Nowak, “Edukacja demokratyczna jako sfera namysłu w filozofii praktycznej” [„Democratic Education as a Sphere of Consideration of Practical Philosophy”], in: Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Ewa Nowak (eds.), Edukacja demokratyczna [Democratic Education], Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2009, pp. 7-16.
 15. Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, “EUropean (Legal) Culture Reconsidered”, in: Bartosz Wojciechowski, Marek Zirk-Sadowski, Mariusz J. Golecki (eds.), Between Complexity of Law and Lack of Order. Philosophy of Law in the Era of Globalization, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Beijing, 2009, pp. 313-332. The article draws on my previous article: Karolina M. Cern, “Europejska kultura prawna pod znakiem zapytania” [„European Legal Culture in Question”], in: Czesław Sułkowski (ed.), Wybrane problemy ekonomiczne i filozoficzne [Selected Economic and Philosophical Issues], Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Szczecińskiej, Economy and Society Series, Szczecin, 2008, pp. 139-149.
 16. Karolina M. Cern, „Demokracja jako forma życia w XXI wieku” [„Democracy as a Form of Life in 21st Century”], in: Cern Karolina M., Nowak Ewa, Juchacz Piotr W. (eds.), Edukacja demokratyczna [Democratic Education], Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2009, pp. 61-74.
 17. Karolina M. Cern, “Czy opozycja dogmatyzm – relatywizm jest nadal aktualna?” [Is the Opposition Relativism – Dogmatism still Relevant?], in: Czesław Sułkowski (ed.), Wybrane problemy ekonomiczne i filozoficzne [Selected Economic and Philosophical Issues], Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Szczecińskiej, Economy and Society Series, Szczecin, 2008; pp. 121-130.
 18. Karolina M. Cern, “Europejska kultura prawna pod znakiem zapytania” [„European Legal Culture in Question”], in: Czesław Sułkowski (ed.), Wybrane problemy ekonomiczne i filozoficzne[Selected Economic and Philosophical Issues], Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Szczecińskiej, Economy and Society Series, Szczecin, 2008, pp. 139-150.
 19. Karolina M. Cern, „Heideggerowskie właściwe bycie jako podstawa destrukcji nowożytnego pojęcia intersubiektywności” [„Heideggerian Authentic Being as the Ground of Destruction of the Modern Concept of Intersubjectivity], Czesław Sułkowski (ed.), Wybrane problemy ekonomiczne i filozoficzne [Selected Economic and Philosophical Issues], Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Szczecińskiej, Economy and Society Series, Szczecin, 2007, pp. 141-155 (The article draws on my doctoral dissertation).
 20. Karolina M. Cern, Roman Kozłowski, „Przedmowa” [„Introduction”], in: Roman Kozłowski, Karolina M. Cern, (eds.), Etyka a współczesność [Ethics and the Prsesent], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007, pp. 7-9.
 21. Karolina M. Cern, „Kontraktualizm” [„Contractarianism”], in: Czesław Sułkowski (ed.), Wybrane problemy ekonomiczne i filozoficzne [Selected Economic and Philosophical Issues], Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Szczecińskiej, Economy and Society Series, Szczecin, 2006, pp. 101-111; ISBN 83-60140-59-6.
 22. Karolina M. Cern, Roman Kozłowski, „Rozpytując o Nietzschego” [Asking about Nietzsche], in: Roman Kozłowski, Karolina M. Cern (eds.), Filozofia Fryderyka Nietzschego [Friedrich Nietzsche’s Philosophy], Wydawnictwo Naukowe UAM, Ponzań, 2006, pp. 7-11.
 23. Karolina M. Cern, “Przyczynek do rozważań nad zagadnieniem związku pomiędzy wolnością a przymusem” [“A Contribution to Considerations on Relations Between Freedom and Constraint”], in: Czesław Sułkowski (ed.), Wybrane problemy ekonomiczne i filozoficzne [Selected Economic and Philosophical Issues], Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Szczecińskiej, Economy and Society Series, Szczecin, 2006, pp. 77-90.
 24. Karolina M. Cern, „Roman Kozłowski”, in: Bolesław Andrzejewski, Roman Kozłowski (ed.), Słownik filozofów polskich [Dictionary of Polish Philosophers], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006, pp. 86-87 (the first (version of an) entry on professor Roman Kozłowski).
 25. Karolina M. Cern, „Kozłowski Roman”, w: Powszechna encyklopedia filozofii [Universal Encyclopaedia of Philosophy], Vol. 10 (suplement), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, 2009, pp. 268-269 (entry based on the one written by me for the Dictionary of Polish Philosophers).
 26. Karolina M. Cern, „Heideggerowskie Się, czyli opinia publiczna (Öffentlichkeit), jako sposób interpretacji otaczającej nas rzeczywistości” [„Heideggerian the „They”- the Public (Öffentlichkeit) – as the Mode of Interpretation of Everydayness”], in: Czesław Sułkowski (ed.), Wybrane problemy ekonomiczne i filozoficzne [Selected Economic and Philosophical Issues], Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Szczecińskiej, Economy and Society Series, Szczecin, 2005, pp. 137-148 (the article draws on my doctoral thesis).
 27. Karolina M. Cern, „Heteronomia Heideggerowskiej sfery publicznej” [„Heteronomy of Heideggerian Public Sphere”], in: Kozłowski Roman, Cern Karolina M. (eds.), Prawo – Władza – Suwerenność [Law – Power – Sovereignty], Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, pp. 205-215 (the article draws on my doctoral thesis).

Translations

 1. Karolina M. Cern (2009), translation of an article: „Jak uczyć studentów wypowiadania się i słuchania innych? Wzmacnianie kompetencji moralno-demokratycznych” [Teaching students to speak up and to listen to others: Cultivating moral democratic competencies], in: Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Ewa Nowak (eds.), Edukacja demokratyczna [Democratic Education], Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2009, ss. 19-38 (translation from English).
 2. Karolina M. Cern (2009), translation of an article: Manuel Jiménez Redondo, „O etyce, władzy oraz pieniądzu” [„On Ethics, Power and Money”/”Sobre ética, poder y dinero”], in: Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Ewa Nowak (eds.), Etyka życia publicznego [Ethics of Public Life], CoOpera Series, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2009, pp. 99-136 (translation from Spanish).

Participation in international or national research projects

 1. EduWel – Education as Welfare. Enhancing opportunities for socially vulnerable youth in Europe, Marie Curie Initial Training Network (2009-2013), 7th Framework Programme, European Commission. Partner: Center for Public Policy UAM, Poznań. Polish team coordinator: Prof. Dr. Hab. Marek Kwiek. I participated in a project as an investigator.
 2. Towards human rights based approach to intellectual property – from theory to practice. (2009-2010); Swedish Research Council. Polish partner: Chair of Theory and Philosophy of Law, University of Lodz. Polish team coordinator: UŁ Prof. Dr. Hab. Bartosz Wojciechowski; I participated in a project as an investigator.
 3. Rola zasady wzajemnego uznania i moralności instytucjonalnej w uzasadnianiu oraz (re)dystrybuowaniu praw człowieka / The Role of the Principle of Mutual Recognition and Institutional Morality in the Justification and (Re)distribution of Human Rights (24 X 2010 – 24 X 2012); Opus H 03, Edition 39; Polish Ministry of Science and Higher Education; Project Director: Prof. Dr. Hab. Marek Zirk-Sadowski; I participated in a project as an investigator.
 4. Demokratyczna legitymizacja wpływu orzeczeń sądowych na system tworzenia prawa / Democratic Legitimization of the Judicial Rulings’ Influence on Law Making (VII 2016 / VII 2019); OPUS H 10; National Science Centre, Poland; Project Director: UŁ Prof. Dr. Hab. Bartosz Wojciechowski. I participate in the project as an investigator.

Scholarships

 1. 13 XI – 18 XII 2015; UCL Institute of Education, University of London – Affiliate Academic (Faculty Member); Host: Prof. Elaine Unterhalter.
 2. VII 2012 – VI 2013; Institute of Education, University of London (UK); – Visiting Research Associate (Faculty Member); Host: Prof. Elaine Unterhalter.
 3. II-IX 2002, University of Valencia, Socrates-Erasmus exchange; Host: prof. Manuel Jiménez Redondo.
 4. 02-26 V 2001, Goethe Institute, Munich.

Selected speeches delivered during national and international scientific conferences

 1.  Karolina M. Cern, 19 II 2016, The Powerful Tradition of Theory of Law and and the Rise of Philosophy of Law in Poland in the 20th -21st Century, Keynote Speech delivered for the East-West Research Group, Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands.
 2. Karolina M. Cern, 29 IV 2016, Jak rozumieć rolę konstytucji we współczesnym społeczeństwie demokratycznym? [How to Understand the Role of the Constitution in the Contemporary Democratic Society?], Keynote Speech delivered for Instytut Badań nad Parlamentaryzmem [Institute of Parliamentary Studies], Piotrków Trybunalski.
 3. Karolina M. Cern, 19 IX 2016, O rozłamie pomiędzy władzą komunikacyjną a władzą administracyjną [On the split between communicative and administrative power], XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa [The XXII National Congress of Chairs of Theory and Philosophy of Law], Wrocław 18-21 IX 2016.   
 4. Karolina M. Cern, 16 IX 2015, Władza sądzenie w ujęciu Neila MacCormicka [Neil MacCormick’s depiction of the power of judgement]; X Polski Zjazd Filozoficzny, Sekcja Filozofii Prawa, [X Polish Congress of Philosophy, Section of Philosophy of Law] 15-19 IX 2015, Poznań.
 5. Karolina M. Cern, 07 III 2014, Chairman during the International Conference “The Common European Constitutional Culture – Its Sources, Limits and Identity”, held in the Supreme Administrative Court of the Republic of Poland, 06-08 III 2014, Warsaw.
 6. Karolina M. Cern, 03 X 2015, On the Premises, Scope and Methodes of Human Rights and Philosophy Education at Adam Mickiewicz University, speech delivered during Preparatory meetings on the development of a program on the theory and philosophy of Human Rights for the Ankara University (Project realised by the Center for the Theory and Philosophy of Human Rights, Łódź Uiversity, Regional Office in Lund, Sweden; founded by Consulate General of Sweden in Istanbul) Lund, Sweden, 02-05 X 2013).
 7. Karolina M. Cern, IX 2013, Refleksyjność w Jürgena Habermasa koncepcji sfer publicznych (model II) [Reflexity in Jürgen Habermas’s Conception of Public Spheres (Model II)], Keynote speech delivered during the nationwide conference: “Refleksyjność w prawie. VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa” [Reflexity in Law. The 6thd National Convention of Junior Theoreticians and Philosophers of Law], Warszawa 12-14 IX 2013; organisers: Dr. Krzysztof Kaleta, Dr. Paweł Skuczyński (Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego / Chair of Philosophy of Law and State Doctrine, Warsaw University).
 8. Karolina M. Cern, (2012), “Czy Habermas został kontraktualistą?” [Did Habermas become a Contractarian Thinker?], IX Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny Gliwice-Wisła 2012 (Wisła) [IXth National Philosophical Convention Gliwice-Wisła 2012].
 9. Karolina M. Cern, (2012), „Processes of Identity Rationalisation”, International Conference Identities and Modernizations, 13-15 September 2012, UAM Poznań.
 10. Karolina M. Cern, (2011), „Constitutional Patriotism as the Postmetaphysical Normative Idea of Inclusiveness”; The XXV World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, Frankfurt am Main 2011 (15-21 VIII 2011), workshop: Legal Recognition of Minority Groups in Light of Social Sciences; Goethe Universität Frankfurt am Main.
 11. Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz (2010), “Post-Metaphysically Constructed National and Transnational Public Spheres and Their Content”; International Conference Religions in the Public Spheres, UAM, Poznań 2010.
 12. Karolina M. Cern, (2009), „Is a construction of lifeworlds possible?”, International Conference Can morality be taught? Is it a competence?, 27th – 31st July, Konstanz University, Germany.
 13. Karolina M. Cern, (2008), „Relativism versus dogmatism”, Internationales Kolloquium Schola Europea: Bildung als Diskurs: Zwischen Relativismus und Dogmatismus (06 V 2005), Kontanz University, Germany.
 14. Karolina M. Cern (2008), „Questioning European Legal Culture”, Polnisch-Schweizerisches Kolloquium: Was leistet unsere Bildung für Einbeziehung „anderer Diskurse“ in der Demokratie (08 V 2008), Bern University, Switzerland.
 15. Karolina M. Cern (2006), „Public Space and Public Reason”, International Conference Logos. Bios. Ethos. (19.05.2006), UAM, Poznań.

Memberships in international and national scientific conference organizational committees

 1.  International Conference Ethik und Gegenwart / Etyka a współczesność, 2004, The Poznań Society of Friends of Arts and Sciences (PTPN); co-organiser with AMU Prof., Dr. hab. Roman Kozłowski.
 2. International Conference Ethos-Bios-Logos, 2006, Adam Mickiewicz University in Poznań; co-organiser AMU Prof., Dr. hab. Ewa Nowak.
 3. International Conference Ethos. Diskurs. Didaktik, 2007, The Poznań Society of Friends of Arts and Sciences (PTPN), AMU; co-organiser with AMU Prof., Dr hab. Ewa Nowak.
 4. International Conference Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, 2010, The Poznań Society of Friends of Arts and Sciences (PTPN), Łódź University; co-organiser with Dr. Piotr W. Juchacz and UŁ Prof., Dr. hab. Bartosz Wojciechowski.
 5. International Conference (workshop) Legal Recognition of Minority Groups in Light of Social Sciences, 2011, Goethe Universität, Frankfurt am Main (during The XXV World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, Frankfurt am Main 2011 (15-21 VIII 2011)); co-organiser with Professor Marek Zirk-Sadowski and UŁ Prof., Dr. hab. Bartosz Wojciechowski.

Membership in Editorial Boards and Committees

 1.  Member of the Scientific Board of CoOpera Series (2009-present);
 2. Member of the Scientific Board of Ethics in Progress scientific journal (2010-present);
 3. Member of the Editorial Committee of Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna / Public Philosophy & Democratic Education (FBiED).

Membership in international and national scientific associations and organizations

 1. Member of The Poznań Society of Friends of Arts and Sciences (PTPN) (2004-present);
 2. Scientific Secretary of the Philosophical Commission of The Poznań Society of Friends of Arts and Sciences (PTPN) (2007-present);
 3. Member of the Polish Philosophical Society (2004-present);
 4. Member of the IVR – Polish Section (Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie / International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy) (2011-present);
 5. Scientific Secretary of the Centre for the Theory and Philosophy of Human Rights (CENHER), Faculty of Law and Administration, Łódź University (2012-present);
 6. Member of the Center for Public Policy (CPP), AMU, Poznań.

Participation in expert committees and judging panels

 1.  I was invited, as an expert in the field, to the debate organised by the Secretary of State in the Chancellery of the President of the Republic of Poland, Olgierd Dziekoński, titled “Uczelnie i ich regiony” (English: “Higher Education Institutions and their Regions”) on 28 February, 2013.
 2.  I was also invited to the debate organized by the Marshal of the Polish Sejm, Ewa Kopacz, titled “Zasady finansowania partii politycznych” (English: “The Principles of Financing Political Parties”) on 21 July, 2013 in the Polish Sejm.

Review of national and international projects

 1. Experts report/ review for the NCN (the National Science Centre) of a project proposal submitted to the NCN within PRELUDIUM scientific projects edition, April 2013.
 2. Review-recommendation, written by request of a student, for his project proposal submitted to the National Science Centre (NCN) within the framework of “Diamentowy Grant” [Diamond Project]; December 2012.

Reviews made by request of national and international scientific journals

 1. Regular reviews for Polish scientific journals: Logos i Etos, Folia Philosophica, Archiwum Filozofii Prawa Filozofii Społecznej [Archives of Philosophy of Law and Social Philosophy], Studia z Kognitywistyki i filozofii umysłu [Studies in Cognitive Sciences and Philosophy of Mind], Przegląd Sejmowy [Sejm Review].
 2. Regular reviews for the International Journal for the Semiotics of Law (since 2012).

Development of professional qualifications

 (i) 14 I 2014 participation in workshops organised by the Regional Contact Centre for European Framework Programmes in Poznań, „Nowa perspektywa dla badań naukowych i innowacji w latach 2014-2020” [New Perspective for Research and Innovation 2014-2020].

(ii) 15 I 2014 participation in workshops organised by the Regional Contact Centre for European Framework Programmes in Poznań, „Inauguracja Programu Horyzont 2020 w Regionie” [Inauguration of the Programme Horizon 2020].

(iii) 16 I 2014 participation in workshops organised by the Regional Contact Centre for European Framework Programmes in Poznań, „Granty ERC, Marii Skłodowskiej-Curie i poszerzanie uczestnictwa” [ERC, Marie-Skłodowska-Curie Programmes and extending the participation].

(iv) 07 II 2012 participation in workshops organised by the Regional Contact Centre for European Framework Programmes in Poznań, „Zaplanuj rok z Marią Skłodowską-Curie! Możliwości stypendialne dla naukowców” [Planning the year with Marie Skłodowska-Curie! Grant options for scientists].

(v) 04-05 XI 2010 participation in workshops organised by the Regional Contact Centre for European Framework Programmes in Poznań, „Jak napisać wniosek do 7 PR? Elementy dobrego projektu (dwudniowe warsztaty)” [How shall one prepare a project proposal within the framework of 7th Framework Programme of the EU? Elements of a suitable proposal]

(vi) 24-26 XI 2009 participation in seminars and workshops dedicated to Konstanz Method of Dilemma Discussion by Georg Lind and titled What Can Education do for Democracy and Peace?; organiser / place: Adam Mickiewicz University. 

(vii) 23-27 II 2009 participation in seminars and workshops dedicated to Konstanz Method of Dilemma Discussion by Georg Lind and titled Förderung moralisch-demokratischer Fähigkeiten im Fachunterricht. II Teil; organiser / place: Konstanz University.

(viii) 6-10 X 2009 participation in seminars and workshops dedicated to Konstanz Method of Dilemma Discussion by Georg Lind and titled Förderung moralisch-demokratischer Fähigkeiten im Fachunterricht; organiser / place: Konstanz University.

(ix) X 2009 participation in seminars and workshops dedicated to Konstanz Method of Dilemma Discussion by Georg Lind and titled Strengthening moral-democratic competences; organiser / place: Adam Mickiewicz University.

OTHERS

In the course of 2009 and 2010 I was a member of the group which was preparing a new specialisation, Ethics, in the Philosophy program (studies for the bachelor’s and master’s degrees, opened in the 2010/2011 academic year, and post-graduate studies). I presented the project of the specialization to the UAM Senate Committee. The project was approved.