Center for Public Policy Studies

Marek Kwiek wiceprzewodniczącym komitetu sterującego w programie BRIdge VC w NCBR z ramienia PricewaterhouseCoopers

listopad, 2015

Marek Kwiek został wiceprzewodniczącym komitetu sterującego w programie BRIdge VC na okres 2013-2015r, reprezentując PWC.

Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych

Przedsięwzięcie BRIdge VC składa się z dwóch komponentów, komponentu inwestycyjnego i doradczego:

  1. w ramach komponentu inwestycyjnego przedsięwzięcia, Centrum zaprasza do wspólnej realizacji przedsięwzięcia fundusze typu venture capital, wspólnie z którymi planowane jest stworzenie nie więcej niż dwóch publiczno-prywatnych instrumentów (nie funduszy VC) finansowania rozwoju i komercjalizacji projektów w obszarze wysokich technologii, na zasadach analogicznych do zasad funkcjonowania funduszu Venture Capital.
  2. w ramach komponentu doradczego przedsięwzięcia, Centrum zaprasza do wspólnej realizacji przedsięwzięcia firmy doradcze posiadające doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych w zakresie komercjalizacji B+R, wspólnie z którymi planowane jest zapewnienie wsparcia doradczego dla projektów B+R finansowanych przez NCBR.