Center for Public Policy Studies

Kontakt

Dyrektor: Prof. dr hab. Marek Kwiek
e-mail: kwiekm@amu.edu.pl

Centrum Studiów nad Polityką Publiczną
oraz Katedra UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

tel. (+48 61) 829 22 80
fax (+48 61) 829 21 47