Center for Public Policy Studies

Dr. Krystian Szadkowski

s200_krystian.szadkowski

Contact:

e-mail: krysszad@amu.edu.pl

tel. (+48 61) 829 22 80

fax (+48 61) 829 21 47

Professional/ research experience

Education

 • 2015-2010 – PhD candidate at Institute of Philosophy, Adam Mickiewicz University
 • 2010 – MA degree in Philosophy, Adam Mickiewicz University

Professional positions

Present-2010

Early Stage Researcher at Education International Research Institute, Brussels, Belgium

Research Projects

2013-2010 

 • Marie Curie Initial Training Network EDUWEL – Education as Welfare: Enhancing opportunities for socially vulnerable youth in Europe. Nr 238646, 7th Framework Programme, European Commission (coordinated by Professor Hans-Uwe Otto, University of Bielefeld, Germany).

2010-2009

 • Member of the subgroup “Perspectives on Biopolitics” of the Question of Boundaries Research Group of Adam Mickiewicz University.

2010-2008

 • Head coordinator of the interdisciplinary Project Agamben – research project in contemporary Italian philosophy.

Research Networks

 • Member of Transnational Research Collective Edu-factory.
 • Member of Free University of Warsaw.
 • Editor-in-chief of academic journal Theoretical Practice.
 • Member of the subgroup of Question of Boundaries Research Group of Adam Mickiewicz University.

Publications

Edited volumes

2011

 • Edu-factory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy (Edu-factory. Self-organization and Resistance in Knowledge Factories) [coeditor with: J. Sowa], Korporacja Ha!art, Kraków, pp. 326.
 • Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności (A Joy Forever. Political Economy of Social Creativity) [coeditor with: M. Kozłowski, A. Kurant, J. Sowa, K. Szreder], Fundacja Bęc zmiana, Warszawa, pp. 448.

2010

 • W sprawie Agambena. Konteksty krytyki (In the matter of Agamben. Contextes of the Critique) [coeditor with: Ł. Musiał, M. Ratajczak, A. Żychliński], Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, pp. 286.

Edited journal issues:

2011

 • Wokół Rzeczy-pospolitej (On the Commonwealth) [coeditor with: P. Juskowiak, M. Szlinder], Praktyka Teoretyczna 4/2011, pp. 215.

Selected Papers:

2012

 • Cała władza w ręce plenum! Chorwacki ruch studencki i demokracja bezpośrednia w działaniu (All Power to the Plenum! Croatian Students’ Movement and Direct Democracy in Action), [in:] Przegląd Anarchistyczny, 13/2012, pp. 90-95.

2011

 • Fabryki wiedzy (Knowledge factories) , [in:] J. Sowa, K. Szadkowski (eds.), Edu-factory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy, Korporacja Ha!art, Kraków, pp. 5-20 [co-author with: J. Sowa].
 • Historia ruchu studencko-doktoranckiego jest w naszych rękach, (The history of students-doctoral candidates’ movement is in our hands) , [in:] J. Sowa, K. Szadkowski (eds.), Edu-factory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy, Korporacja Ha!art, Kraków, pp. 231-234.

2010

 • Odzyskać edukację – wnioski z globalnych walk studencko-pracowniczych 2006-2010 – Occupation Cookbook (Reclaiming Education – conclusions from global students-workers struggles 2006-2010 – Occupation Cookbook) , [in:] Przemysły kreatywne, fabryki wiedzy: analiza i opór, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, pp. 79-84.
 • Pomocnicy i terroryści (The Assistants and Terrorists) , [in:] Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa, pp. 55-72.
 • Agamben: Instrukcja użycia, (Agamben: User’s guide) , [in:] Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa, pp. 6-16 [co-author with: M. Ratajczak].

Selected Translations:

2012

 • M. Bousquet, T. Teranova, Rekompozyja uniwersytetu [in:] Przegląd Anarchistyczny, 13/2012, pp. 68-79.

2011

 • J. Holloway, Poza władzę? [in:] Przegląd Anarchistyczny, 12/2011, pp. 160-180.
 • M. Pasquinelli, Maszynowa wartość dodatkowa a praca informacji: uwagi o ekonomii politycznej maszyny turinga [in:] M. Kozłowski, A. Kurant, J. Sowa, K. Szadkowski, K. Szreder (eds.), Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, pp. 131-158.
 • G. Roggero, Skład żywej wiedzy: praca, przechwytywanie, rewolucja [in:] M. Kozłowski, A. Kurant, J. Sowa, K. Szadkowski, K. Szreder (eds.), Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, pp. 425-438.
 • G. Caffentzis, S. Federici, Uwagi o Edu-factory i kapitalizmie kognitywnym, [in:] J. Sowa, K. Szadkowski (eds.), Edu-factory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy, Korporacja Ha!art, Kraków, pp. 152-165.
 • M. Hardt, A. Negri, Odpowiedź Davidowi Harveyowi [in:] Praktyka Teoretyczna, 4/2011, pp. 127-133.

2010

 • E. Laclau, Nagie życie czy społeczne nie wiadomo co? [in:] Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa, pp. 35-54.
 • M. Pasquinelli, Na ruinach miasta kreatywnego. Berlińska fabryka kultury a sabotaż renty [in:] Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa, pp. 46-59.
 • M. Hardt, Dobro wspólne a komunizm [in:] Praktyka Teoretyczna, 1/2010, pp. 145-159.