Center for Public Policy Studies

Research Reports and Working Papers

  Research Reports and Working Papers

Research Reports 2021

 

Research Reports 2019

  1. Marek Kwiek, Umiędzynarodowienie badań naukowych i widzialność polskiej nauki w świecie
  2. Marek Kwiek, Modele kariery naukowej i atrakcyjność profesji akademickiej
  3. Marek Kwiek, Indywidualna produktywność naukowa i konsekwencje rosnącej stratyfikacji społecznej w nauce
  4. Joanna Wolszczak-Derlacz, Efektywność i produktywność szkół wyższych
  5. Dominik Antonowicz, Stopniowe różnicowanie systemu szkolnictwa wyższego i jego konsekwencje
  6. Dominik Antonowicz, Zarządzanie szkolnictwem wyższym i jego przejrzysty ustrój a autonomia instytucji akademickich
  7. Emanuel Kulczycki, Procedury ewaluacji jednostek podstawowych i instytucji
  8. Emanuel Kulczycki, Procedury ewaluacji czasopism, współczynniki wpływu i listy czasopism
  9. Krystian Szadkowski, Problematyka wyłaniania wiodących jednostek naukowych, centrów doskonałości i instytucji flagowych
  10. Krystian Szadkowski, Globalne rankingi uniwersytetów a długoterminowa strategia wzmacniania pozycji polskich uczelni

Discontinued in 2014