Center for Public Policy Studies

Emanuel Kulczycki edited a new issue of “Science and Higher Education” (“Nauka i Szkolnictwo Wyższe”) on bibliometrics, scientometrics, and research evaluation!

Emanuel Kulczycki edited a new issue of “Science and Higher Education” (“Nauka i Szkolnictwo Wyższe”) on bibliometrics, scientometrics, and research evaluation!

The whole issue can be downloded here.

Spis treści

Emanuel Kulczycki // Wprowadzenie. Wyzwania instytucjonalnej ewaluacji nauki . 7

Benoît Godin // O początkach bibliometrii . 19

Gunnar Sivertsen // Finansowanie oparte na publikacjach – Model norweski .  47

Emanuel Kulczycki // Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce .. 63

Marta Natalia Wróblewska // Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski . 79

Helena Ostrowicka, Justyna Spychalska-Stasiak // Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim 105

Michał Zawadzki // Między neoliberalizmem a feudalizmem. Godność młodych naukowców w kontekście transformacji polskiego uniwersytetu . 133

Marta Natalia Wróblewska // Ewaluacja „wpływu społecznego”? Nie naśladujcie Brytyjczyków! Wywiad z Davidem Sweeneyem, dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) do spraw Badań, Edukacji i Transferu Wiedzy . 157

Aneta Drabek // Publikacje polskich naukowców indeksowane w Social Sciences Citation Index w latach 2009-2015 . .169

Magdalena Paul // Krajobraz komunikacyjny polskiej humanistyki. Artykuł recenzyjny książki Komunikacja naukowa w humanistyce, pod red. E. Kulczyckiego .  183

Noty o autorach . .195

nisw