Center for Public Policy Studies

Marek Kwiek, Keynote Speech at the Foundation of Polish Rectors Conference at Warsaw University of Technology – on “Science Policy in Poland”

On 28-29 October 2019, the Warsaw University of Technology hosted a scientific conference “Transformation of academic higher education in Poland during the 30-year period: 1989-2019”, organized by the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland, in cooperation with the Polish Rectors Foundation and the Warsaw University of Technology.

Prof. Marek Kwiek delivered a Keynote Speech entitled:

Achievements in research on higher education and scientific policy in Poland during the transformation period and their use in public policy.

 

W 2019 r. ukazała się książka pokonferencyjna:
 
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-8156-024-5
Objętość: 373
Oprawa: miękka
 

 

Poszczególne rozdziały książki znajdują się tutaj:

Wprowadzenie (Jerzy Woźnicki) Tutaj.

Część I Szkolnictwo wyższe w okresie 30-lecia transformacji ustrojowej państwa 1989–2019: działalność legislacyjna, badania nad systemem, finansowanie

Sto lat działalności ustawodawczej w szkolnictwie wyższym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu trzydziestolecia transformacji (Jerzy Woźnicki) Tutaj.

Szkolnictwo wyższe w okresie transformacji jako przedmiot analiz – w kontekście wyzwań nauki globalnej i fundamentalnej roli umiędzynarodowienia badań w nowej polityce naukowej (Marek Kwiek) Tutaj.

Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej (Wiesław Banyś) Tutaj.

Część II Studia: kandydaci, studenci, ewaluacja

Kandydaci i zasady rekrutacji na studia (Zbigniew Marciniak) Tutaj.

Studia, studenci i wewnętrzna ocena jakości kształcenia (Tomasz Szapiro) Tutaj.

Ilość i jakość – ścieżki zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (Ewa Chmielecka, Andrzej Żurawski) Tutaj.

Część III Nauka: model kariery, doktoranci, dylematy etyczne, perspektywa europejska

Ewolucja modelu kariery naukowej i dylematy etyczne środowiska naukowego (Roman Z. Morawski) Tutaj.

Model kształcenia doktorantów i ocena jego jakości (Andrzej Kraśniewski, Jacek Lewicki) Tutaj.

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce (1989–2019) (Dominik Antonowicz) Tutaj.

Część IV Polityka publiczna: aktorzy, standardy, reformy

Powstanie i rozwój akademickiego sektora niepublicznego (Andrzej Eliasz) Tutaj.

Instytucje przedstawicielskie i ich wkład w politykę publiczną (Iryna Degtyarova) Tutaj.

Transformacja szkolnictwa wyższego w Polsce w świetle wdrażania standardów polityki publicznej (Agnieszka Dziedziczak-Foltyn) Tutaj.

Część V Zarządzanie: zmiany, uwarunkowania, efekty

Profesjonalizacja zarządzania uczelniami w Polsce (Łukasz Sułkowski, Robert Seliga) Tutaj.

Transformacja cyfrowa – perspektywa instytucji szkolnictwa wyższego (Grzegorz Mazurek) Tutaj.

Absolwenci, rynek pracy, kapitał ludzki (Agnieszka Chłoń-Domińczak) Tutaj.

Informacje o Autorach
Spis rysunków i tabel
Informacje o KRASP, FRP-ISW, PW
Program Konferencji