Center for Public Policy Studies

Tutaj

Tutaj

MAREK KWIEK,
Międzynarodowa współpraca badawcza
w Europie w świetle dużych danych
i jej globalne konteksty, Nauka 1/2020