Center for Public Policy Studies

Szadkowski and Kwiek edited another issue of “Science and Higher Education” (Nauka i Szkolnictwo Wyższe) – 200 pp. available online and in print

Another issue of “Science and Higher Education” (Nauka i Szkolnictwo Wyższe) is available now online and in print, 197 pages. A full PDF version of the issue is available  from here.

“Science and Higher Education” is the only Polish academic journal focused exclusively on higher education research.

All 48 volumes (from 1993 onwards) are available here:

http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/issue/archive

Marek Kwiek is its editor in chief and Krystian Szadkowski is its managing editor.

NISW2017

Marek Kwiek’s Introduction is on “Deprivatization of higher education in Poland. What it means? What are its consequences?“.

Simon Marginson’s paper is on “Public/private in higher education: A synthesis of economic and political approaches” (in a Polish translation).

Spis treści

Marek Kwiek // Wprowadzenie. Deprywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Co oznacza i jakie niesie konsekwencje?
Simon Marginson // To, co publiczne i prywatne w szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia ekonomicznego i politycznego

Artykuły

Piotr Kowzan, Małgorzata Zielińska // Pochłaniacze czasu – doktorzy na uczelniach w Polsce wobec organizacji czasu ich pracy

Justyna M. Bugaj // Wynagradzanie za efekty pracy nauczycieli akademickich – analiza przypadku Uniwersytetu Islandzkiego

Jakub Brdulak // Ocena jakości kształcenia w Polsce – problemy i rekomendacje

Sylwia Breczko // Książka naukowa – między środowiskiem akademickim a branżą wydawniczą

Małgorzata Rymarzak // Autonomia i rozliczalność uczelni w zakresie nieruchomości – przypadek Polski

Raporty z badań

Piotr Rodzik // Nadane stopnie i tytuły naukowe – czy coś się zmieniło?

Anna Maria Kola // Doktoranci – grupa wybrana czy przegrana? Prezentacja wniosków studium teoretyczno-empirycznego na temat studiów doktoranckich w Polsce

Noty o autorach