Center for Public Policy Studies

Tutaj.

Tutaj.

Kim są najbardziej produktywni polscy naukowcy? Produktywność
badawcza w niezróżnicowanym i niekonkurencyjnym systemie nauki