Center for Public Policy Studies

Two new volumes of Nauka i Szkolnictwo Wyzsze (Science and Higher Education) published!

 „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” to periodyk poświęcony społecznym, edukacyjnym, prawnym i ekonomicznym problemom nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pismo łączy perspektywę naukową i praktyczną. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1993 roku. Autorami artykułów publikowanych w piśmie są wybitni przedstawiciele różnych dziedzin zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio zagadnieniami nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno z Polski jak i innych krajów. Od kwietnia 2015 roku pismo jest wydawane przez Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz Katedrę UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego. Wersją referencyjną czasopisma jest wersja papierowa.

Link: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/issue/archive

 

Marek Kwiek, „Słowo wstępne: Czym są i czym nie są naukowe badania szkolnictwa wyższego”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(45)/2015

Marek Kwiek, „Słowo wstępne: W obliczu nadchodzącej fali reform szkolnictwa wyższego w Polsce. Argumentacja i wizja wspierająca najważniejsze kierunki zmian”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2(46)/2015