Center for Public Policy Studies

The 2nd National Conference of Higher Education Researchers organized by CPPS, December 2015

15-16 grudnia 2015, Poznań

Hotel Mercure Poznań Centrum, Roosevelta 20, 60-829 Poznań

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY – 15 grudnia 2015

11.15 – 12.00 – Nieformalna sesja przedkonferencyjna z prof. Markiem Kwiekiem

12.00 – 12.10 – ROZPOCZĘCIE – Słowo wstępne: prof. Marek Kwiek

12.10 – 12.20 – Przedstawienie uczestników i uczestniczek

12.20 – 14.00 – SESJA REFERATOWA

12.20 – 13.00 – prof. Marek Kwiek – Deprywatyzacja szkolnictwa wyższego. Nowa pojęciowość i jej kontekst empiryczny

13.00 – 13.30 – dr Michał Sitek – Wpływ pochodzenia społecznego na szanse studiowania w Polsce

13.30 – 14.00 – dr Adam F. Kola, dr Anna M. Kola – Systemowa rola trzeciego sektora w nauce i szkolnictwie wyższym czasów transformacji. NGOsy jako laboratoria zmiany

14.00 – 15.00 – Lunch (DS Jowita)

15.00 – 16.30 – SESJA REFERATOWA

15.00 – 15.30 – dr Emanuel Kulczycki, dr Ewa A. Rozkosz– Ewaluacja polskiego wykazu czasopism punktowanych – transformacyjna rola ministerialnych wytycznych

15.30 – 16.00 – dr Dominik Antonowicz – Kompleksowa ocena jednostek naukowych. Problemy i wyzwania

16.00 – 16.30 – dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz – Efektywność i produktywność szkół wyższych w Polsce w ujęciu międzynarodowym

16.30 – 17.00 – Przerwa kawowa

17.00 – 18.00 – SESJA REFERATOWA

17.00 – 17.30 – mgr Anna Sobotka – Mobilność przestrzenna i społeczna studentów szkół wyższych w Polsce

17.30 – 18.00 – dr hab. Mikołaj Herbst – Modele migracji absolwentów uczelni

18.00 – 18.15 – Podsumowanie pierwszego dnia: prof. Marek Kwiek

20.00 – Kolacja konferencyjna (Restauracja Pióro Feniksa, Stary Rynek)

DZIEŃ DRUGI – 16 Grudnia 2015

9.00 – ROZPOCZĘCIE

9.00 – 10.00 – SESJA REFERATOWA

9.00 – 9.30 – dr Cezary Kościelniak – Polityka szkolnictwa wyższego w Szwajcarii – możliwości zastosowania rozwiązań helweckich w państwach post-transformacyjnych

9.30 – 10.00 – mgr Krzysztof Czarnecki – Nierówności horyzontalne w dostępie do szkolnictwa wyższego w Australii

10.00 – 10.30 – PRZERWA KAWOWA

10.30 – 11.30 –  SESJA REFERATOWA

10.30 – 11.00 – dr Łukasz Stankiewicz – Dyskursy reformy polskiego uniwersytetu – od laissez-faire do racjonalnej administracji

11.00 – 11.30 – dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn – Pomiędzy prakseologią a ekonomią polityczną reform, czyli sztuka reformowania szkolnictwa wyższego w Polsce

11.30 – 12.00 – PRZERWA KAWOWA

12.00 – 13.00SESJA REFERATOWA

12.00 – 12.30 – dr Helena Ostrowicka – Urządzanie uniwersytetu – zarys koncepcji badań

12.30 – 13.00 – dr Krystian Szadkowski – Podstawowe sprzeczności podporządkowanego kapitałowi szkolnictwa wyższego. Próba systematyzacji.

 13.00 – 13.15 – Podsumowanie konferencji: prof. Marek Kwiek

Abstrakty i biogram