Center for Public Policy Studies

Krystian Szadkowski and Marek Kwiek edited a new issue of “Science and Higher Education” (Nauka i Szkolnictwo Wyższe) – available now, online and in print, 282 pages

A new issue of “Science and Higher Education” (Nauka i Szkolnictwo Wyższe) is available now online and in print, 282 pages. A full PDF version of the issue is here.

“Science and Higher Education” is the only Polish academic journal focused exclusively on higher education research.

All 47 volumes (from 1993 onwards) are available here:

http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/issue/archive

Marek Kwiek is its editor in chief and Krystian Szadkowski is its managing editor.

NISW2017

Marek Kwiek’s Introduction is on “Financing Higher Education under Conditions of Permanent Cross-Sectoral Competition” – and is available here.

Ulrich Teichler’s paper on “Higher Education Research in Europe” (in a Polish translation) – is available here.

And Marek Kwiek’s paper on “Academic Career in Europe: Instability under Conditions of Competition” – is available here.

Spis treści

Marek Kwiek // Wprowadzenie. Finansowanie szkolnictwa wyższego w warunkach permanentnej (międzysektorowej) konkurencji o środki publiczne

Ulrich Teichler // Badania szkolnictwa wyższego w Europie

Agata Zysiak // „Bramy uniwersytetu otwarte dla klas pracujących!” Powojenna przebudowa imaginarium społecznego i projekt uniwersytetu socjalistycznego

Daniel Kontowski // Wariacja na temat: MISH a edukacja liberalna

Agnieszka Anielska // Polskie szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych jako problem badawczy

Jacek Lewicki // Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym

Justyna Maciąg // Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu publicznymi szkołami wyższymi – wyzwania teorii i praktyki

Małgorzata Zielińska, Piotr Kowzan // Mobilność zagraniczna polskich doktorów – możliwości i bariery

Marek Kwiek // Kariera akademicka w Europie: niestabilność w warunkach systemowej konkurencji

Dominik Bień // Studia trzeciego stopnia w polskich uczelniach – funkcjonowanie, diagnoza, rekomendacje

Noty o autorach