Center for Public Policy Studies

Here

Here

Kwiek, Marek (2020). „Międzynarodowa współpraca badawcza w Europie w świetle dużych danych i jej globalne konteksty”