Center for Public Policy Studies

Marek Kwiek został członkiem „Academia Europaea”, Europejskiej Akademi Nauk – Class A2: „Governance, Institutions & Policies”.

Prof. Marek Kwiek, dyrektor Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities (IAS) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został przyjęty w poczet członków zwyczajnych najważniejszego europejskiego towarzystwa naukowego, Academia Europaea w Londynie. Stał się tym samym 101 polskim naukowcem wybranym (od 1988 r.) do tego elitarnego stowarzyszenia, jednocześnie należąc do 15% jego najmłodszych członków poniżej 55 roku życia.

http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6080:prof-marek-kwiek-z-uam-zostal-czlonkiem-academia-europaea&catid=24&Itemid=119

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/kandydaci/dla-mediow/komunikaty-prasowe/prof.-marek-kwiek-z-uam-zostal-czlonkiem-academia-europaea

https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/prof-marek-kwiek-czlonkiem-academia-europaea/

Academia Europaea została założona z inicjatywy brytyjskiego Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego i Szwedzkiej Akademii Nauk. Akademia zaprasza do swojego grona naukowców o wybitnych osiągnięciach. Prof. Kwiek został nominowany przez sekcję „Governance, Institutions and Policies: Education, Health and Welfare”, która liczy 27 naukowców.

Academia Europaea skupia ponad 4 500 członków z całego świata, w tym wielu noblistów. Celem Academia Europaea jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki.