Center for Public Policy Studies

Sukces polskich reform? Zobacz godzinny wywiad Łukasza Sułkowskiego z Markiem Kwiekiem w serwisie YouTube

Marek Kwiek gave a one-hour interview about Polish higher education reforms – conducted by Lukasz Sulkowski (in Polish).

The interview is here: https://www.youtube.com/watch?v=XGDIped9k2A.