Center for Public Policy Studies

The 1st National Conference of Higher Education Researchers, Poznan, June 2015 – a long-term initiative of CPPS

Hotel Mercure Poznań Centrum, Roosevelta 20, 60-829 Poznań

PROGRAM RAMOWY

9.00 – 10.00 – Nieformalna sesja z prof. Markiem Kwiekiem

10.00 – 10.10 – Rozpoczęcie – Słowo wstępne: prof. Marek Kwiek

10.10 – 10.30 – Przedstawienie uczestników i uczestniczek

10.30 – 11.30 – SESJA REFERATOWA

10.30 – 11.00 – prof. Marek Kwiek – Różnice międzypokoleniowe w pracy naukowej i produktywności badawczej. Czym Polska różni się od Europy Zachodniej?

11.00 – 11.30 – dr Dominik Antonowicz – Między globalnymi siłami i lokalnym porządkiem. Ewolucja mechanizmów sterowania polskim szkolnictwem wyższym w latach 1989-2014

11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – 13.00 – SESJA REFERATOWA

12.00 – 12.30 – dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn – Dialog z interesariuszami środowiskowymi na etapie projektowania reformy szkolnictwa wyższego w Polsce

12.30 – 13.00 – dr Marta Shaw – Leczenie gorsze od choroby? Diagnoza kondycji polskiego szkolnictwa wyższego w oparciu o badania elit polskich uczelni publicznych

13.00 – 13.30 – Przerwa kawowa

13.30 – 14.30 – SESJA REFERATOWA

13.30 – 14.00 – dr Krzysztof Wasielewski – O kłopotach w badaniu niepowodzeń edukacyjnych na studiach wyższych w Polsce. Dylematy terminologiczne, metodologiczne i systemowe

14.00 – 14.30 – mgr Krzysztof Czarnecki – Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkolnictwa wyższego w Polsce

14.30 – 15.30 – Lunch (DS Jowita)

15.30 – 16.30 – SESJA REFERATOWA

15.30 – 16.00 – dr Marcelina Smużewska – Studencki ruch naukowy we współczesnych uniwersytetach

16.00 – 16.30 – dr hab. Radosław Rybkowski – Autonomia a rozliczalność uniwersytetu

16.30 – 17.00 – Przerwa kawowa

17.00 – 18.00 – SESJA REFERATOWA

17.00 – 17.30 – dr Łukasz Stankiewicz – Pułapki umasowienia – o agencji jednostek w umasowionym systemie szkolnictwa wyższego

17.30 – 18.00 – dr Krystian Szadkowski – Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki możliwości funkcjonowania „transnarodowego stowarzyszenia kapitałów”.

18.00 – 18.15 – Podsumowanie konferencji: prof. Marek Kwiek

Biogramy i abstrakty