Center for Public Policy Studies

The 3rd National Conference of Higher Education Researchers organized by CPPS again, June 2016

7-8 czerwca 2016, Poznań

Hotel Mercure Poznań Centrum, Roosevelta 20, 60-829 Poznań

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY – 7 czerwca 2016

11.00 – ROZPOCZĘCIE

11.00 – 11.30 – Prof. Marek Kwiek – Kadra naukowa w Polsce w świetle międzynarodowych badań porównawczych: wnioski dla modelu kariery i ścieżek awansowych

11.30 – 13.00 – SESJA REFERATOWA

11.30 – 12.00 – dr Małgorzata Rymarzak – Uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznych uniwersytetów na przykładzie wybranych krajów UE

12.00 – 12.30 – dr Justyna Maciąg – Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu szkołami wyższymi – wyzwania teorii i praktyki

12.30 – 13.00 – dr Marcin Kędzierski – Income-contingent loan jako optymalny instrument finansowania studiów wyższych – wnioski dla Polski

13.00 – 13.30 – Przerwa kawowa

13.30 – 14.30 – SESJA REFERATOWA

13.30 – 14.00 – dr Emanuel Kulczycki, Ewa A. Rozkosz, Aneta Drabek – Czy ocena bibliometryczna krajowych czasopism w Polsce ma związek z ich oceną ekspercką?

14.00 – 14.30 – dr inż. Justyna Maria Bugaj – Wynagradzanie za efekty nauczycieli akademickich w uniwersytecie – analiza przypadku University of Iceland

14.30 – 15.30 – Przerwa obiadowa (DS Jowita)

15.30 – 17.00 – SESJA REFERATOWA

15.30 – 16.00 – dr Małgorzata Zielińska, mgr Piotr Kowzan – Problemy z czasem na polskich uczelniach

16.00 – 16.30 – dr Cezary Kościelniak – Aspekty przemian uniwersytetu w kontekstach wzorów kultur gospodarczych

16.30 – 17.00 – dr Michał Zawadzki – W pułapce sfeudalizowanego menedżeryzmu. Godność młodego naukowca w obliczu „Nowego Zarządzania Publicznego” w polskim uniwersytecie.

17.00 – 17.30 – Przerwa kawowa

17.30 – 18.00 – SESJA REFERATOWA

17.30 – 18.00 – dr Helena Ostrowicka, dr Justyna Spychalska-Stasiak – O akademickiej kulturze konfesji. Rozważania na podstawie analizy Forum Akademickiego

18.00 – 18.30 – dr Krzysztof Wasielewski – Kierunki zmian w szkolnictwie wyższym w (wybranych) krajach postkomunistycznych

18.30 – ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

20.00 – Kolacja konferencyjna

 

DZIEŃ DRUGI – 8 czerwca 2016

9.00 – ROZPOCZĘCIE

9.00 – 11.20 – SESJA REFERATOWA

9.00 – 9.20 – mgr Marcin Zaród – Kolektywy hakerskie – wsparcie czy zagrożenie dla edukacji inżynierskiej (STEM)? O pozaformalnych grupach kształcenia technicznego.

9.20 – 9.40 – mgr Aleksandra Rzyska – Analiza ramowania jako perspektywa badań nad uniwersytetem

9.40 – 10.00 – mgr Agnieszka Anielska – Polskie szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych jako problem badawczy

10.00 – 10.10 – PRZERWA KAWOWA

10.10 – 10.30 – mgr Daniel Kontowski – Edukacja liberalna w Europie: naiwne pytania

10.30 – 10.50 – mgr Agata Zysiak – Uniwersytet socjalistyczny w robotniczym mieście. Socjologia historyczna edukacji wyższej dla mas

10.50 – 11.10 – mgr Aneta Sobotka – Niedoskonała informacja a wybór studiów – analiza raportów uczelni wyższych z monitorowania losów absolwentów

11.10 – 11.30 – PRZERWA KAWOWA

11.30 – 13.00 –  SESJA REFERATOWA

11.30 – 12.00 – dr Kinga Kurowska – Modele studiów zaawansowanych w zarządzaniu instytucją akademicką

12.00 – 12.30 – dr Marta Zimniak-Hałajko – Recognition of prior learning czyli de(re)konstruowanie uniwersytetu

12.30 – 13.00 – dr Jacek Lewicki – Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym.

13.00 – 13.30 – PRZERWA KAWOWA

13.30 – 15.00SESJA REFERATOWA

13.30 – 14.00 – dr hab. Radosław Rybkowski – Szkolnictwo wyższe dla rozwoju regionalnego?

14.00 – 14.30 – dr Łukasz Stankiewicz – Rola zaufania w realizacji badawczej misji uniwersytetów

14.30 – 15.00 – dr Magdalena Jelonek – Niezamierzone efekty interwencji publicznych w obszarze szkolnictwa wyższego – przykład Polski

15.00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

15.00 – Obiad (DS Jowita)

Biogramy i abstrakty