Center for Public Policy Studies

Marek Kwiek, Dominik Antonowicz i Wiesław Banyś zorganizowali konferencję naukową „Uczelnie badawcze 2021-2031: finansowanie, umiędzynarodowienie i zarządzanie” (2 grudnia 2021)

Marek Kwiek, Dominik Antonowicz and Wiesław Banyś organized a conference: „Research Universities 2021-2031: Funding, Internationalization & Leadership” (December 2, 2021).

The website of the conference is here: https://ias.amu.edu.pl/konferencja2021/