Center for Public Policy Studies

Konferencja inaugurująca Program „Uczelnia Badawcza” na UAM: jak sensownie wydać 350 mln PLN?

W Auli Lubrańskiego odbyła się konferencja inaugurująca projekt – Inicjatywa doskonałości – Uniwersytet badawczy. Wziął w niej udział wicepremier Jarosław Gowin. Jak powiedział prof. Marek Kwiek, jeden z ojców sukcesu wniosku o uczelnię badawczą – Z pozyskanych środków nie będziemy wspierać publikacji w słabych czasopismach. Nie będziemy wspierać współpracy z uniwersytetami spoza szanghajskiej 500-tki i nie będziemy finansować wydatków na kadrę i działania w trybie pozakonkursowym. Teraz liczyć się będą najbardziej prestiżowe czasopisma, prestiżowi partnerzy i duże granty.

Czworo autorów zwycięskiego projektu: od lewej, prof. prof.  Marek Nawrocki, Ryszard Naskręcki, Marek Kwiek, and Beata Mikołajczyk).

Wystąpienie Marka Kwieka – „UAM jako uczelnia badawcza – nauka globalna a publikacje i współpraca międzynarodowa” – znajduje się tutaj:

Według profesora Marka Kwieka chociaż jesteśmy trzecim uniwersytetem w Polsce, osłabia nas mniej artykułów naukowych na pracownika, mniejsza cytowalność i mniej publikacji w najlepszych czasopismach naukowych.

– Dziś mamy 39% publikacji międzynarodowych w UAM, a Polska najmniej w Europie. To trzeba zmienić – mówił prof. Kwiek. – Wyszliśmy z założenia, że najlepszym predyktorem przyszłych sukcesów naukowych UAM jako uczelni badawczej jest jego aktualny potencjał naukowy, a celem nadrzędnym wsparcie UAM jako umiędzynarodowionej uczelni badawczej.

Zdaniem profesora, z środków na uniwersytet badawczy będziemy finansować aplikowanie o środki, ale nie badania naukowe. Nie będziemy wspierać publikacji w słabych czasopismach naukowych, ani wspierać współpracy z uczelniami spoza 500-tki szanghajskiej. Wszyscy mają szansę na wsparcie, ale w ramach umiędzynarodowienia badań naukowych.

– Nie będziemy też finansować wydatków na kadrę i działania w trybie pozakonkursowym – dodał prof. Kwiek – Zapewniamy, że wszystko co będziemy robić, będzie się odbywało w przejrzystym trybie konkursowym. Dziś liczą się najbardziej prestiżowe czasopisma, prestiżowy partnerzy, duże granty.

Zob. relację w „Życiu Akademickim” tutaj.